Wisteq

Wisteq RFID expertice logo

RFID-teknologia

Peruskäsitteitä

RFID (Radio Frequency Identification )

Radiotaajuinen tunnistus. Automaattisen tunnistuksen menetelmä - mutta samalla myös paljon muuta

Tagi

RFID tunniste (saattomuisti, tranceiver, escort memory). Voidaan yleensä sekä lukea että kirjoittaa tuhansia kertoja

Luku/ kirjoituslaite

"Lukija", Read/Write unit, R/W Unit. Välittää tiedot ohjausjärjestelmältä tagille ja takaisin.

Passiivinen tagi

RFID-tagi joka ei tarvitse paristoa toimiakseen. Tämä on suuri etu perinteisiin, nk. aktiivitageihin verrattuna.

UHF

Ultra high frequency. Taajuusalue (noin 900 MHz) jolla uudenaikaisimmat ja suorituskykyisimmät tagit toimivat. Pitkä kantama, suuri nopeus, globaalit standardit.

HF

High frequency. Taajuusalue (noin 13 MHz) joka toimii hyvin lyhyillä etäisyyksillä

 

RFID-sovellukset

RFID (radiotunnistus) on yksi monista teknologioista, joita voidaan käyttää prosessien uudistamiseen.

Teknologiaa käytetään ympäri maailmaa, koska se on osoittautunut varmaksi, nopeaksi ja helppokäyttöiseksi.

Radiotunnistusta otetaan käyttöön myös viivakoodin rinnalla, mutta ennen kaikkea prosesseissa, joissa viivakoodia ei ole saatu toimimaan kunnolla.

Tyypillisiä sovelluksia ovat tulevan ja lähtevän tavaran hallinta, tai sisäinen logistiikka. Tyypillisiä tunnistettavia kohteita ovat usein kuormalavat, rullakot, alusvaunut, laatikot, pakkaukset tai vastaavan kokoiset kuljetusyksiköt.

Jos käytetään hyväksi mahdollisuutta kirjoittaa tagiin tietoa tuotantoprosessin aikana, niin tagi muuttuu liikkuvaksi tietokannaksi. Tämä taas mahdollistaa sen, että tehtaan lattiatason tuotannonohjaus voidaan suunnitella entistä selkeämmäksi ja yksinkertaisemmaksi.

Logistiikkasovellusten lisäksi vain mielikuvitus asettaa rajat uusien kustannustehokkaiden sovellusten löytymiselle.